Marie Buyens - Photomarathon 6 - Colour

Logo

Når vi tenker på merkevarer, bedrifter, idrettslag eller andre organisasjoner er det ofte deres unike logo vi forestiller oss. Dette er ikke uten grunn. En logo er nemlig det viktigste enkelstående elementet i en hver visuell identitet.

Hva er en visuell identitet?

Den visuelle identiteten er inntrykket som forbrukeren får i møte med ditt reklame materiell. Ved å være konsekvent i bruk av elementer som logo, farge, bilder og språk kan du bygge din visuelle identitet. Fordelen med en god visuell identitet er at det tar kort tid før forbrukeren vet hvem som er avsenderen. Og i situasjoner hvor en forbruker må velge mellom to produkter, kan dette være avgjørende for om de velger ditt produkt eller ikke. En god visuell identitet kan dermed bidra til å skape trygghet og lojalitet hos forbrukeren, i tillegg til å styrke merkevaren din.

Logo – Den første brikken i din visuelle identitet!

Det finnes ingen fasit på hvordan du bygger din visuelle identitet. Men å bygge en helhetlig visuell identitet er ikke gjort på 1-2-3. Et godt råd er derfor å starte med en gjennomarbeidet logo. På denne måten har du et godt grunnlag for å bygge videre på din visuelle identitet. Med en solid logo i bunnen, kan du bygge videre på den visuelle identiteten etter behov og i ditt eget tempo.

Hva kjennetegner en god logo?

  • Unik innenfor sin egen bransjen, slik at den ikke kan forvekslet med konkurrenter.
  • Tydelig uttrykker hvem den representerer, og hvilke verdier de har. Eksempelvis kan en lekebutikk bruke et humoristisk uttrykk. En bank bør derimot bruke et mer stilrent og seriøst uttrykk.
  • Fleksibel slik at den kan gjenbrukes på alt av reklamemateriell. Det er stor forskjell på et visittkort, en nettside og dekoren på en firmabil. Logoen bør fungere på alle flater.
  • Tidløs slik at den kan representere deg om 10, 20 og kanskje 50år? Når en merkevare er etablert, kan det være både dyrt og tidkrevende å endre logo.
  • Gjenkjennelig slik at det er lett å se hvem som er avsender av budskapet, og på den måten skape trygghet.

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, eller for å avtale et uforpliktende møte.